GDPR

Pomůžeme Vám s přípravou na GDPR, dodáme Vám DPO

Co získáte

  • Nastavíme řízení projektu, definujeme zodpovědné osoby, naplánujeme workshopy a další aktivity
  •  Seznámíme zodpovědné osoby s problematikou a terminologií GDPR
  • Identifikujeme oblasti ovlivněných GDPR
  • Identifikujeme a vyhodnotíme rizika
  • Nastavíme priority a scope pro GAP Analýzu
  • Provedeme analýzu současného stavu a posouzení míry souladu s GDPR
  • Identifikujeme synergie a řešení
  • Vypracujeme GAP analýzu spolu s plánem implementace se zaměřením na priority a rizika
  • Provedeme implementaci nápravných opatření, případně odřídíme implementaci u třetích stran (SW)

Hlavní Aspekty GDPR

GDPR Pic1

Nechcete se o nic starat, ušetřit a při tom mít zkušeného Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)?

Dodáme Vám Pověřence pro ochranu osobních údajů jako službu (DPO as a Service) přesně dle požadavků vaší organizace. Získáte kompetentní a zkušenou osobu pro kontinuální správu GDPR a kontakt s Úřadem na ochranu osobních údajů.

DPO