BODY SHOP

Dodáme Vám špičkové odborníky na Vaše projekty

Dodáme Vám špičkové odborníky na Vaše konkrétní projekty.

Co získáte

  • Externí pracovníci jsou prokazatelně produktivnější ve srovnání s kmenovými zaměstnanci
  • Přineseme Vám prvek další inovativnosti a pohledu zvenčí
  • Nepřizpůsobujete pracovní pozice projektům
  • Předem a přesně znáte své náklady
  • Manažeři a konzultanti ExaCo Works nesou přímou odpovědnost za kvalitu své práce

Našim klientům pomáháme řešit situace, kdy nechtějí zaměstnávat své vlastní zaměstnance do některých pracovních pozic. Forma spolupráce je sjednána na konkrétní projekt definovaného rozsahu a času. Naši konzultanti jsou po tuto dobu připraveni plnit roli např. projektového manažera, demand manažera, vlastníka projektu, analytika, testera, programátora, ale i tzv. acting manažera, jehož zodpovědností je sestavit tým pracovníků, implementovat interní procesy, nastavit klíčové parametry hodnocení výkonu a jejich měření a takto sestavený a provozuschopný tým předat budoucímu manažerovi.